Hieronder tref je al onze particuliere huurvoorwaarden op een rij.

Algemeen

 • De genoemde bedragen zijn inclusief BTW
 • Tenzij anders vermeld zijn per huurdag 100 vrije kilometers inbegrepen. Minder kilometers worden niet verrekend
 • Een huurdag is op basis van 24 uur
 • Een bestuurder is minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs
 • Bij elke verhuring vindt een controle plaats in ‘ELENA’. De bij BOVAG aangelosten verhuurbedrijven maken gebruik van een landelijk waarschuwingssysteem (‘ELENA’), waarmee ze elkaar informeren over klanten die zich eerder niet aan een huurcontract hebben gehouden. Het registeren van personen/bedrijven wordt uitgevoerd conform de Algemene Veroderning Gegevensbescherming. Indien een persoon geregistreerd staat in Elena wordt de huuraanvraag geweigerd
 • Een ID check maakt onderdeel uit van de acceptatieprocedure bij nieuwe klanten
 • Op alle verhuringen zijn de Algemene Huurvoorwaarden (versie 2021) van toepassing
 • AA Rental behoudt zich te allen tijde het recht voor een huuraanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren

Aftanken

De huurauto wordt met een volle tank brandstof meegegeven en dient ook weer met een volle tank te worden ingeleverd. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de aftankservice van AA Rental, hiervoor wordt een toeslag van € 7,50 inclusief BTW in rekening gebracht.

Bekeuringen

Bekeuringen worden door AA Rental betaald en doorberekend aan de huurder. Naast het boetebedrag wordt € 6,00 inclusief BTW aan administratiekosten voor de afhandeling van de bekeuring in rekening gebracht.

Niet roken

Roken in de huurauto’s van AA Rental is niet toegestaan. In voorkomende gevallen worden reinigingskosten in rekening gebracht, deze bedragen minimaal € 150 inclusief BTW.

Honden

Het vervoer van honden in de huurauto´s van AA Rental is toegestaan. Eventuele daaruit voortvloeiende reinigingskosten worden in rekening gebracht bij de huurder met een minimum van € 150 inclusief BTW.

Huurklasse

AA Rental verhuurt altijd op basis van huurklasse. Een specifiek merk of model kan niet worden gegarandeerd.

Verzekering

 • Iedere huurauto is standaard WA- en Casco-verzekerd. Tevens is een Inzittendenverzekering (SVI) inbegrepen;
 • Het eigen risico voor personenauto’s bedraagt € 350 per schadegeval, voor bedrijfswagens € 450. Voor bestuurders jonger dan 21 jaar geldt een toeslag van € 90;
 • Voor bovenhoofdse schade geldt een afwijkend, hoger eigen risico van maximaal € 1.500 per gebeurtenis;
 • In geval van schade is huurder verplicht dit direct te melden bij AA Rental. Tevens dient binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te worden aangeleverd;
 • Het is niet toegestaan om met een huurauto van AA Rental buiten de EU landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen;
 • In geval van pech of schade is 24/7 en in binnen- en buitenland onze Alarmservice bereikbaar via +31-786338333;
 • Indien herstel van het voertuig in het buitenland niet of niet tijdig mogelijk is dan is repatriëring van het voertuig inclusief passagiers en bagage voor rekening van verhuurder. Aanvullend vervangend vervoer is voor rekening van huurder.

Buitenland

Enkel met toestemming vooraf door AA Rental is het toegestaan om de auto in het buitenland te gebruiken. Het is niet toegestaan om met een huurauto van AA Rental buiten de EU landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen. Huurders zijn er zelf verantwoordelijk dat men op de hoogte is van en voldoet aan lokale wet- en regelgeving. Dit omvat ook zaken als vignetten reflecterende hesjes en winterbanden. Deze zijn niet standaard aanwezig in elk voertuig van AA Rental.

Verlaging eigen risico

Per schadegeval is huurder aansprakelijk voor het eigen risico. Voor personen >21 jaar is het mogelijk dit tegen een geringe meerprijs te verlagen. Deze regeling geldt niet voor het verhoogde eigen risico in geval van bovenhoofdse schade.

 Type auto Eigen risico Verlaging tot Kosten 1-6 dagen
(per dag)
Kosten > 6 dagen
(per dag)
Personenauto’s € 350 € 150 € 6,00 € 3,50
Personenbussen € 450 € 200 € 8,50 € 5,50
Verhuiswagens € 450 € 200 € 8,50 € 5,50

Extra artikelen

 Artikel  Kosten per dag
Automaat € 9,00
Trekhaak* € 5,00
Winterbanden € 12,00
Sneeuwkettingen € 3,00
Allesdragers € 3,00
Skibox € 10,00

* Bij bedrijfswagens kosteloos in tarief inbegrepen

Track & Trace

In de huurauto’s zit mogelijk een track & trace systeem.

Legitimatie, borg en betaling

 • Bij afhalen van de auto dient een borg te worden betaald van tenminste het eigen risico + de verwachte huursom met een minimum van € 300;
 • De huurder dient een woonadres in Nederland te hebben;
 • Legitimatie vindt plaats door overlegging van een geldig rijbewijs met vermelding van het huidige woonadres;
 • Bij een buitenlands rijbewijs is een 2e legitimatie verplicht;
 • Betaling van de borg dient te geschieden middels PIN (creditcard en contant geld is niet toegestaan). Tevens dient de pinpas op naam te staan van de huurder. De borg wordt enkel teruggestort op een bankrekening.

Openingstijden hoofdkantoor Dordrecht

Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 18:00 uur
Zaterdag: 09:00 – 15:30 uur